Polityka prywatności


Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. . Dane osobowe zbierane przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Państwa prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. zbiera i przetwarza dane osobowe:
(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury., a także w celach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://www.eksperci.efs.gov.pl
(b) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury..
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury., w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Polityka Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.